Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Ångfartygen

Ångfartygen

Krympte avstånden i skärgårdarna på samma sätt som järnvägen på fastlandet. Detta kort har gått från Dalarö per ångbåt via Stockholm till Helsingfors år 1903. Det avståndet klarades på ett dygn.

Falska stämplar

Falska stämplar

Ivan Hansson har rekonstruerat stämpeln och resultatet är förbluffande!

Dokumentationen fortsätter i galleriet och forumet.

Modern posthistoria

Modern posthistoria

Även den moderna posthistorian finns representerad i nätverket och diskussionerna går varma kring dokumentationen av det senaste från Posten.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Posthistoriskt vykort

Posthistoriskt vykort

Det posthistoriskt intressanta med detta vykort är att brevskrivaren Jonas Lundberg född 1893, själv står på perrongen med ett paket under armen och samtalar med sin vän Sven Löfstrand. Båda från Hova.

Bilden föreställer Mariestad järnvägsstation och vykortet är stämplat med PLK219 1905, vilket avsåg linjen Moholm-Mariestad.

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Detta miniatyrark gavs ut inför den intenationella utställningen Finlandia 88. I en serie om fyra ark illustrerades postens utveckling genom förändringar i transportväsendet: Ångbåtarnas, järnvägens och flygets tillkomst.

Treflig Påsk

Treflig Påsk

Ett egenhändigt ritat kort var säkert trevligt att få omkring 1910.

Skeppspost pr. Mercur

Skeppspost pr. Mercur

Inrikes brev daterat 7 juni 1862. Stämplat Köpenhamn nummerstämpel 1 till Nexö på Bornholm.

Enda postförande fartyg som vid den tiden trafikerade Bornholm. Sällan som fartygets namn skrevs ut på brevet.

Avarter & Varianter

Avarter & Varianter

Klassiska och moderna avarter och varianter diskuteras i Forumet. Bilden visar ett förstadagsbrev med utgåvan Insekter och det feltryckta märket Nyckelpigor från 2008.

NästaFöregående

Publicerade artiklar

Oscar II - Hela mustaschen synlig

2011-05-01 10:27 av Peter Lorentzon

På första boktrycket av Oscar II finns en mycket populär och eftersökt avart. I Facitkatalogen heter den nr 39v4 = hela mustaschen synlig. Men...allt är inte guld som glimmar, vilket detta märke är ett bra exempel på. Vita prickar och fläckar som av olika anledningar hamnat under Kungens näsa har många gånger lurat betraktaren. Det kan ibland vara knepigt att skilja en äkta från en falsk mustasch. I denna månads hörna finns lite råd och tips som underlättar detta, så häng gärna med…

 

39b v4 Ostämplad ”hela mustaschen synlig” 39b v4. Stämplad januari 1886

 

Först kan det vara bra att friska upp minnet beträffande typ I och typ II på detta märke, då det är av betydelse för fortsättningen. 10 öre Oscar II började tryckas redan i oktober 1884. Frimärksförrådet hade i december ett lager på drygt 12 miljoner exemplar inför den officiella utgivningsdagen 1:a januari 1885. Dessa märken var alla av typ I. Utmärkande för typ I är den extra punkt som syns i övre hörnet vid vänstra tratten. Avgränsningslinjen i kungens nacke är otydlig och färgen som utgjordes av alizarin är (mörkt) matt karmin. Se bilder för typ I nedan.

 

Typ I. Utgivningsdagen Typ I. Extra punkt vid tratten Typ I. Otydlig nacklinje

 

Typ II utsändes från frimärksförrådet i februari 1885. De var tryckta på nya tryckplåtar där punkten vid tratten nu saknades i bottenmönstret. Typ II har även en tydlig nacklinje som framgår av bilderna nedan. Typ II är också tryckta med den nya färgen erytrosin. Kostnadsskäl lär ha varit en anledning till färgbytet. Ytterligare en orsak kan ha varit att Jacob Bagge strävade efter en praktfullare färg, där tydligheten i stämpelavtrycken skulle framträda på ett bättre sätt. Tryck med erytrosin visade från början upp en utmärkt briljans som så småningom försvann, vilket Jacob Bagge troligen inte hade klart för sig från början. Ljusäktheten var betydligt sämre och dessutom var färgen något vattenlöslig.

 

Typ II Typ II. Saknad punkt vid tratten Typ II. Tydlig nacklinje

 

 

Mustaschen förekommer bara på typ II och har hittats på märken stämplade från oktober 1885 fram till mars/april 1886 då posthornen avlöste. Ingen mustasch är hittad på posthornsmärkena eftersom dessa framställdes på nya tryckplåtar.

 

Orsaken till mustaschen är en skada på tryckplåten som syns i position 12 på 100-arken. Man vet att papperet hösten 1885 var av mycket dålig kvalité där knutar och ojämnheter skadade tryckplåtarna. Om pappret eller någon tillverkningsskada på tryckmaterialet orsakat just denna defekt är inte säkerställt. Verkligheten kanske var så enkel som att någon stött emot med plåten eller repat/tappat något på den.

 

 

Detalj av 100-ark där mustaschen syns i position 12.

 

Jag har sett samlare som visat mustaschen i olika stadier från embryo till fullt utvecklade mustascher. De mustascher jag har studerat visar oavsett tidiga eller sena stämpeldatum en konstant form. De ytterst små skillnader man möjligtvis kan påvisa i mustaschens perifera gränser vid jämförelse, beror på trycktekniska orsaker. Cylindertrycket, infärgningen av tryckplåten, lappningen och papprets fuktningsgrad är några sådana orsaker till variationer i tryckets kvalité. Skadan på plåten/tryckta märket är så vitt jag kan bedöma beständig i storlek över tiden. Men osvuret är bäst.

 

Formen på mustaschen är viktig. Med lite fantasi kan den liknas vid en pilspets. En annan viktig detalj är den vita sky eller fläck vid näsryggen som också bör finnas om det rör sig om en äkta mustasch. Mittbilden är ett bra exempel på detta. Fläcken eller skyn kan variera något i tydlighet beroende på tidigare nämnda trycktekniska orsaker. Högra bilden med den oäkta mustaschen saknar vita fläcken. Här ser man också att denna mustasch är mindre, har annan form, placering och vinkel. Vänstra bilden visar som jämförelse hur ett normalexemplar ser ut vid mustaschområdet.

 

Normalt exemplar Äkta mustasch Oäkta mustasch

 

Stämpeldatum är viktigt då det kan avslöja falska tillfälliga mustascher. Ser man exemplar stämplade september 1885 och tidigare finns det all anledning att reagera.

 

 

 

Falsk.Typ I, feb1885. För tidig. Äkta på typ II i rätt tid Äkta.Stämplad mars 1886

 

En sammanfattning av detta ger en checklista som kan vara bra att ha/tänka på när man är tveksam beträffande mustaschens äkthet. Om märket uppfyller punkterna nedan kan man nog vara tämligen säker på att det är ”äkta vara”.

 

  • Gravyren skall vara typ II, d.v.s. tydlig nacklinje och saknad punkt vid tratten.

  • Formen på mustaschen (uppförstorad) ungefär som en pilspets.

  • Mer eller mindre framträdande vit fläck eller sky vid näsroten.

  • Stämplad i rätt tid. Får inte vara stämplad före oktober 1885.

 

 

Mustaschen på inrikes brev stämplat ÖIJEBYN 21/11 1885

 

Se också upp med förfalskningar där en mustasch kan ha skrapats fram med något vasst instrument typ skalpell eller liknande. Brukar dock synas ganska tydligt i förstoring. Avslutningsvis har jag försökt få fram hur länge denna trevliga avart varit känd. Troligen upptäcktes den så sent som i början av 1940-talet av en samlare från Södertälje, men det är möjligt att det finns tidigare observationer. Om någon läsare vet något om detta så hör gärna av er till redaktionen.

Det jag bestämt vet är att det är en mycket trevlig avart som ger variantletaren ett riktigt lyckorus när den plötsligt bara dyker upp i bunten eller albumet.

 

Peter Lorentzon

____________________

Ursprungligen publicerad i Skillingtrycket - Svensk Filateli # 4, 2011

Tillbaka