Ångfartygen

Ångfartygen

Krympte avstånden i skärgårdarna på samma sätt som järnvägen på fastlandet. Detta kort har gått från Dalarö per Ångbåt via Stockholm till Helsingfors år 1903. Det avståndet klarades på ett dygn.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Ångfartygen

Ångfartygen

Krympte avstånden i skärgårdarna på samma sätt som järnvägen på fastlandet. Detta kort har gått från Dalarö per ångbåt via Stockholm till Helsingfors år 1903. Det avståndet klarades på ett dygn.

Falska stämplar

Falska stämplar

Ivan Hansson har rekonstruerat stämpeln och resultatet är förbluffande!

Dokumentationen fortsätter i galleriet och forumet.

Modern posthistoria

Modern posthistoria

Även den moderna posthistorian finns representerad i nätverket och diskussionerna går varma kring dokumentationen av det senaste från Posten.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Posthistoriskt vykort

Posthistoriskt vykort

Det posthistoriskt intressanta med detta vykort är att brevskrivaren Jonas Lundberg född 1893, själv står på perrongen med ett paket under armen och samtalar med sin vän Sven Löfstrand. Båda från Hova.

Bilden föreställer Mariestad järnvägsstation och vykortet är stämplat med PLK219 1905, vilket avsåg linjen Moholm-Mariestad.

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Detta miniatyrark gavs ut inför den intenationella utställningen Finlandia 88. I en serie om fyra ark illustrerades postens utveckling genom förändringar i transportväsendet: Ångbåtarnas, järnvägens och flygets tillkomst.

Treflig Påsk

Treflig Påsk

Ett egenhändigt ritat kort var säkert trevligt att få omkring 1910.

Skeppspost pr. Mercur

Skeppspost pr. Mercur

Inrikes brev daterat 7 juni 1862. Stämplat Köpenhamn nummerstämpel 1 till Nexö på Bornholm.

Enda postförande fartyg som vid den tiden trafikerade Bornholm. Sällan som fartygets namn skrevs ut på brevet.

Avarter & Varianter

Avarter & Varianter

Klassiska och moderna avarter och varianter diskuteras i Forumet. Bilden visar ett förstadagsbrev med utgåvan Insekter och det feltryckta märket Nyckelpigor från 2008.

NästaFöregående

Publicerade artiklar

Tio år med "Nya brevnätet" och Inkjet del II

2008-03-01 13:43 av Kjell Arvidsson

Speciella mjukvaror

Det här avsnittet visar de olika mjukvaror som använts vid lite speciella tillfällen. I slutet några ord och bilder av de spår som sorteringsmaskinerna IRM, ISM, GSM och SSM lämnar efter sig. Detta sker också i form av en inkjet eller bläckstråle, dels med orange färg, men även en med svart, Videojet klartext på kuvert C5 och mindre.

Här följer de tillfällen som jag har upptäckt eller träffat på,  då speciella mjukvaror använts. Tiderna de använts är ibland de som Posten fastställt och andra datum som jag själv lyckats upptäcka. Av tidigare erfarenhet är det ju så, att även om det är bestämt ett visst datum av Posten, så kan det förekomma andra, både tidigare och senare datum. Detta beror på att alla maskinerna inte ändras samtidigt.

2001-06- 13 –2001-06-18   EU-mötet

2002-12-09 -- 2002-12-22  "GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR”

2003-12-08 -- 2003-12-22  "GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR”

2004-12-06 -- 2004-12-2?   ”GOD JUL”

2004-12-2? –  2005-01-03  ”GOTT NYTT ÅR 2005”

2005-01-10 -- 2005-12-??   "FRIMÄRKET 150 ÅR”

2005-01-?? -- 2006-01-??   Posthorn och datum flyttas till vänster

2005-03-11 -- 2005-03-29  ”GLAD PÅSK”

2005-01-10 -- 2005-12-??   "FRIMÄRKET 150 ÅR”

2005-12-06 – 2005-12-22   ”GOD JUL”

2005-12-23 –  2005-12-3? ”GOTT NYTT ÅR 2006”.

2006-01-0?  --  200?-         ”Litet posthorn med terminalnamn till höger”

 2006-03-11 -- 2006-03-29  ”GLAD PÅSK”

2006-06-02 --  2006-07-07  "HEJA SVERIGE", VM i fotboll. Återgick till standardmjukvaran vissa dagar på vissa maskiner.

2006-08-00 --  2006-08-00  "HEJA SVERIGE", EM i friidrott

EU-mötet 2001-06-13   

EU-mötet i Göteborg var den första stämpeln med speciell mjukvara, som bara fanns en knapp vecka i just Göteborg (bild 15). Här är den stämpel som användes fr.o.m. tisd. 13/6 – och veckan ut i både IRM 111 och SRM 112. Den finns med 40 mm. långa våglinjer och utan, beroende på kuvertets storlek. Under EU-mötet 2001 i Göteborg fick alltså  "Poseidon" en välbehövlig vila. Här ett brev med 4 st. 40 mm långa våglinjer.

Bild 15: 

 

Julen 2002

"GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR" Första mjukvaran som skulle användas i samtliga 15 maskiner. Dock inte i röd färg, vilket hade passat bra. Stämplarna  med denna text skulle enl. uppgift användes 2002-12-09  t.o.m. 2002-12-22. Ibland blir det dock inte som det var tänkt. Göteborg hade t.ex. kvar sin Poseidon åtminstone till 2002-12-15. Bild 16 visar klipp från dels ett C5-kuvert med ”GOD JUL” och 4 våglinjer samt ett i C6-format med ”GOD JUL” och utan våglinjer.

Bild 16: http://kjell.smult.com/images/auink4_godjul02.jpg

 

Julen 2003

Samma mjukvara som till julen 2002 utnyttjas även julen 2003. Bild 17 visar IRM 117 Alvesta, som mera sällan har en fullständig stämpel. Det övre brevet stämplat 2003-12-16 Kl. 16:38 enl. Videojeten, är stämplat bara med den övre halvan och önskar "GOD JUL OCH" på det brevet. På det andra kuvertet, stämplat 2 tim senare 2003-12-16 kl. 18:55 enligt videojet säger texten bara "GOTT NYTT ÅR" vilket är den nedre halvan av sprutan. Båda avtrycken skulle varit på samma kuvert.

Bild 17: http://kjell.smult.com/images/aujul_2brev.jpg

Julen 2004

Till julen 2004 bestämde man att dela på texten. I Umeå (bild 18) startade man dock med den gamla mjukvaran trots att det skulle vara den nya med BARA ”GOD JUL” före julen och därefter ”GOTT NYTT ÅR” före nyår.

Bild 18: http://kjell.smult.com/images/aujul_2004srm122.jpg

Så här var det tänkt, att alla terminaler skulle “stämpla” med  "GOD JUL" och 4 snöstjärnor. Bild 19 visar Alvesta IRM 118, stämplat 2004-12-13 på en helsak Portobrev tryckt till Julen 2003. Alvesta har kvar sina 5 våglinjer till skillnad från de flesta andra maskinerna med 4.

Bild 19: http://kjell.smult.com/images/hels_jul2003_4.jpg

GOTT NYTT ÅR 2005

På de flesta terminalerna övergick man 2004-12-23 till "Gott Nytt År 2005". En del maskiner hade kvar nyårsmjukvaran in på det nya året. Bl.a. hade Göteborg IRM 111 kvar önskan om det goda nya året 2005 till  2005-01-03 (bild 20). Även denna maskin hade kvar 5 våglinjer på de större kuverten.

Bild 20: http://kjell.smult.com/images/inkny_111gbgott.jpg

FRIMÄRKET 150 ÅR

2005 var det 150 år sedan Sveriges första frimärke kom ut. Detta firades dels med utställningen Nordia 2005 i Göteborg, men även Posten uppmärksammade det, med en ny mjukvara i samtliga inkjetmaskiner. 2005-01-10 kom den första på ett C6-kuvert och de andra terminalerna följer. Se bild 21 från Bengt M.

Bild 21. http://kjell.smult.com\images\inkny_122umea.jpg

Efter julen 2004 skulle man övergå till jubileumsstämpeln "FRIMÄRKET 150 ÅR”. Lite kuriosa med en dubbelkörning. Här (bild 22) ett ex. på C5-kuvert kört i de två maskinerna i Malmö. 114 har posthornet t.h. och våglinjer, men brevet har även gått igenom SRM 115 som har posthornet till v. och den större upprepade reklamtexten. Frimärkena är alltså ordentligt makulerade 2005-01-13.

Bild 22: http://kjell.smult.com/images/inkny_mfrim.jpg

 

GLAD PÅSK 2005

Till Påsken 2005 skedde en ny programmering med text ”Glad Påsk” samt bilden av 4 små kycklingar. Bild 23 visar den första upptäckta 2005-03-23 stämplad med ”Pinnstolen” symbolen för Nässjö IRM 117. Därefter följde de andra terminalerna, såvida de inte var före. Längst kvar var nog Västerås stämplad 2005-03-31

Bild 23: http://kjell.smult.com/images/inkny_gp3.jpg

FRIMÄRKET 150 ÅR

Efter påskfirandet 2005 återgick man till Jubileumsstämpeln med Frimärket 150 år. En del terminaler var snabbare än andra. Denna ”Reklamstämpel” för NORDIA 2005 användes i stort sett på samtliga terminaler och maskiner fram till julstämpeln som började användas  2005-12-05.

Julen 2005

Till julen 2005 skulle det vara så här: ”GOD JUL” skulle användas från  den 5/12 och  ”GOTT NYTT ÅR 2006” skulle påbörjas den 28/12.

Bild 24 visar 2 brev från Sundsvall. Det övre stämplat 2005-12-23 med GOD JUL och det nedre 2005-12-28 med GOTT NYTT ÅR 2006. Båda breven frankostämplade med God Jul, så det blir mycket julhälsning till den adressaten. Båda breven är sorterade i Toshiba maskin 205 i Sundsvall. De 8 Toshibamaskinerna som installerats, är också en typ av inkjet eller bläckstrålespruta. Frankostämplade brev ska normalt inte stämplas.

Bild 24: http://kjell.smult.com/images/auink5_sundsvall.jpg

På brevet på bild 25 stämplat i Karlstad 2005-12-28, fann maskinen inget frimärke. Maskinen vände på brevet och stämplade logon istället. Detta kan man också kalla slöseri med bläck.

Bild 25: http://kjell.smult.com/images/auink5_karlstad.jpg

 

Bild 26 visar ett brev stämplat Nyårsdagen 2006-01-01 i Alvesta, med bilden postkupén. Man skulle kanske tro att det var lugnt på terminalerna den dagen. Så var inte fallet, utan här jobbas det för fullt.

Bild 26: http://kjell.smult.com/images/auink5_nyttar.jpg


 

Ny mjukvara

 

Strax efter nyår så kom nästa överraskning, där bild och posthorn återigen byter plats.

 

Bild 27: http://kjell.smult.com/images/inkny06_stort_litet.jpg

Första veckan 2006 kom ny mjukvara (bild 27) med ändring till samtliga 15 maskiner på de 10 terminalerna. Posthornet flyttades tillbaka till höger sida och blev samtidigt lite mindre. Därunder kom namnet på terminalen och under detta datum. Här tre brev stämplade UMEÅ, som visar tre varianter på denna stämpel. Lägg märke till datum på dem. Nu torde alla hembygdssamlare enkelt kunna se var en ”stämpel” kommer ifrån. Namnet i ”stämpeln” är åter tillbaka. Man behöver inte veta att Poseidon står i Göteborg. Terminalen Sundsvall med Höga Kustenbron hade ännu 2006-01-19 inte fått den nya mjukvaran.

Bild 28: http://kjell.smult.com/images/auink5_dubbelm.jpg

Man kan väl dra slutsatsen att Posten är lite slösaktiga med stämpelfärgen. Man behöver ju inte spruta bläck på frankostämplade brev, bild 24. Man behöver heller inte köra breven genom två maskiner, så det blir som bild 28  från Malmö. Brevet har gått genom båda maskinerna 114 och 115 och stämplats 2005-12-30 i båda. Under stämpeln syns dessutom en mycket svag frankostämpel, så brevet kanske borde Eftertaxerats eller Lösenbelagts. Det ska ske om man inte kan utläsa valören.

VIDEOJET, en annan typ av inkjet

Bild 29: http://kjell.smult.com/images/bsm_m71v06svart.jpg

Videojet enligt bild 29, visar var brevet är sorterat. Inkjet i orange färg, i form av ”apelsinkoden” visar 19 = datum, M71 = maskinnummer, V06 = videokodning, lll  llll  l  llll l lll l lll = postnummret. Detta läses från höger till vänster. Koden sitter längst ned på kuvert upp till C5-storlek. Normalt är den apelsinfärgad och under denna finns ”Videojet klartext” i svart färg. Dessa maskiner med  koder finns i ett stort antal på de olika terminalerna. Denna GSM sorteringsmaskin  finns alltså i Malmö med nr M71. När klartexten kom skulle bara postnummer finnas kvar i ”apelsinkoden”. Här har man missat och ej programmerat  bort det andra. På bilden är färgen på apelsinkoden ändrad till svart för att bättre synas.

Slutligen en Bild 30 som visar en helt vanlig ”apelsinkod” från de större SSM-maskinerna. Alla dessa är av fabrikat Alcatel. Från början fanns det 16 maskiner som sorterade brev större än C5. Några maskiner har skrotats eller lagt i ”malpåse”. I dessa SSM-maskiner finns ingen svart text av typ Videojet klartext, utan all text kommer från samma spruta. Större kapacitet gör att den är programmerad att skriva hela texten. Även denna orange kod är på bilden ändrad till svart, för att synas bättre. SSM-maskin M78 och M79 finns i Malmö.

Bild 30: javascript:ShowAWindow('../images/ssm_m78o33.jpg')

Detta var det jag upplevt under dessa 10  år. Det finns säkert mycket mer att upptäcka, men ni ska ju har lite roligt också

Tillbaka