Posthistoriskt vykort

Posthistoriskt vykort

Det posthistoriskt intressanta med detta vykort är att brevskrivaren Jonas Lundberg född 1893, själv står på perrongen med ett paket under armen och samtalar med sin vän Sven Löfstrand. Båda från Hova.

Bilden föreställer Mariestad järnvägsstation och vykortet är stämplat med PLK219 1905, vilket avsåg linjen Moholm-Mariestad.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Ångfartygen

Ångfartygen

Krympte avstånden i skärgårdarna på samma sätt som järnvägen på fastlandet. Detta kort har gått från Dalarö per ångbåt via Stockholm till Helsingfors år 1903. Det avståndet klarades på ett dygn.

Falska stämplar

Falska stämplar

Ivan Hansson har rekonstruerat stämpeln och resultatet är förbluffande!

Dokumentationen fortsätter i galleriet och forumet.

Modern posthistoria

Modern posthistoria

Även den moderna posthistorian finns representerad i nätverket och diskussionerna går varma kring dokumentationen av det senaste från Posten.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Posthistoriskt vykort

Posthistoriskt vykort

Det posthistoriskt intressanta med detta vykort är att brevskrivaren Jonas Lundberg född 1893, själv står på perrongen med ett paket under armen och samtalar med sin vän Sven Löfstrand. Båda från Hova.

Bilden föreställer Mariestad järnvägsstation och vykortet är stämplat med PLK219 1905, vilket avsåg linjen Moholm-Mariestad.

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Detta miniatyrark gavs ut inför den intenationella utställningen Finlandia 88. I en serie om fyra ark illustrerades postens utveckling genom förändringar i transportväsendet: Ångbåtarnas, järnvägens och flygets tillkomst.

Treflig Påsk

Treflig Påsk

Ett egenhändigt ritat kort var säkert trevligt att få omkring 1910.

Skeppspost pr. Mercur

Skeppspost pr. Mercur

Inrikes brev daterat 7 juni 1862. Stämplat Köpenhamn nummerstämpel 1 till Nexö på Bornholm.

Enda postförande fartyg som vid den tiden trafikerade Bornholm. Sällan som fartygets namn skrevs ut på brevet.

Avarter & Varianter

Avarter & Varianter

Klassiska och moderna avarter och varianter diskuteras i Forumet. Bilden visar ett förstadagsbrev med utgåvan Insekter och det feltryckta märket Nyckelpigor från 2008.

NästaFöregående

Publicerade artiklar

Varianter och skavanker på 6 öre lösen tandning 13

2009-12-01 10:36 av Peter Lorentzon

Denna gång ska vi titta lite närmare på 6 öre i tandning 13. En intressant valör då den tycks upplevt det mesta under tryckningarna. Här finns allt från återkommande varianter till tillfälliga tryckdefekter som vita fläckar, dragspel, misslyckade färgblandningar mm. Omkring 1884 uppstod också det sällsynta rättvända baktrycket som beskrivs närmare i slutet på artikeln.

 

Med en upplaga på ca 1,59 miljoner, fördelat på minst 12 leveranser skulle de avlösa de 14-tandade märkena. En första leverans skedde redan 1877, men stämplade exemplar från detta år är mycket sällsynta eftersom 14-tandade lösenmärken fortfarande fanns kvar i lager och såldes.

 

Nyanserna är många från gul till röd- och brunaktigt orange. Frågan är om de sju katalogiserade beteckningarna som ändå täcker större delen av upplagan är tillräckliga? Bortser man från klimatpåverkade exemplar som är vanliga på denna valör blir det ändå några nyanser "över".

Uppenbarligen har tryckarna inte lagt ner någon större omsorg på färgblandningarna. Målet att efterlikna förregående tryckupplagas färgnyans var inte alltid helt tillfredsställande. En av orsakerna kan vara att restfärger och färger av sämre kvalité användes. Några exempel på detta kan ses på bilderna nedan där ett märke har en färgblandning som ser direkt smutsig ut. Ett annat märke visar på en kraftig ansamling av färgpigment i övre rampartierna. Kvarvarande äldre färgrester på klichén i kombination med en torr snabbtorkande färg har bildat en spektakulär färglinje.


Några varianter som kan nämnas är bl.a. en stor vit fläck till höger om valörmedaljongen. Den sitter som pos.98 i kartan och är konstaterad på flera nyanser. Punkten under "6" är också en plåtskada som återfinns i pos.64 i varje ark. En annan pregnant tryckdefekt utgörs av det stora vita fältet i vänstra märkesbilden, Flera liknande exemplar finns dokumenterade och därmed får de kallas varianter.


Vita fläckar i varierande storlek ses ibland på 6-öringen. Orsaken är ofta en kombination av nötta klichéer och andra faktorer. En rätt anpassning av plåttryck och däckel var viktiga förutsättningar för att gravyrens alla små detaljer skulle komma i kontakt med pappret. En bristfällig upplappning kunde också vara en bidragande orsak. Lappningen var ett viktigt underarbete som skulle se till att trycket fördelades jämt över plåten.

Dragspel på lösenmärken är ovanliga. Dessa har tillkommit genom pappersveck som resulterade i otryckta strimmor när vecket senare slätades ut. Samtliga valörer i tandning 13 förekommer även otandade. De kommer ursprungligen från otandade normalark som inte skulle kommit ut på marknaden. Dessa var normalprover som poststyrelsen fick från tryckeriet för att kontrollera tryck och färg.

Rättvänt baktryck är ett mycket sällsynt tryckfel som förekommer på ett fåtal svenska frimärken, bl.a. 6 öre lösen i tandning 13. Det redan tryckta arket blev vänt och hamnade i bunten för otryckta ark, blev sedan tryckt ytterligare en gång, nu på baksidan. Ett svårförklarligt misstag som inte skulle kunna skett med en normalt fungerande kontroll. Tryckfelet upptäcktes nästan omgående när frimärkena kommit ut till försäljning. Två ark (200 märken) anses ha nått marknaden. Att feltrycket förekommer i både nyans e och d, vilket talar för olika trycktillfällen, gör historien ännu märkligare.

Baktrycket eller det dubbelsidiga rättvända trycket om man så vill, blev genast en raritet då det upptäcktes. Storsamlaren Erik Leijonhufvud som var mycket intresserad av ark och blockenheter hade ett 16-block i sina samlingar. 1956 delades blocket till två 8-block, och senare även till mindre blockenheter. Ofta ses dessa märken med förtunningar och ytskador.


Märkena har passerat många ägare genom åren och olika hanteringar med fastsättare på fram- och balsidan är en bidragande orsak.

Troligtvis har även ett antal exemplar varit uppklistrade på någon form av kartong eller albumblad och sedan avlägsnats med förtunningar som följd. Ett mindre antal felfria exemplar finns dock och är därför ytterst sällsynta.

Avslutningsvis kan man nog konstatera att lösenfrimärkenas historia, alltifrån material och framställning till postens och allmänhetens hantering varit kantad av slarv. Emissionen har inte behandlats med samma kvalité och kontroll som t.ex. ringtyp, vilket 6 öre lösen är ett bra exempel på. Till slut blev det den bristfälliga redovisningen som bidrog till lösenmärkenas upphörande 31/12 1891.

Om intresse och utrymme finns så kommer fler valörer att sättas under lupp framöver. Ett stort tack till Olle Pettersson, Ivan Hansson, Mats Nilsson.


 

(Ursprungligen publicerad i Svensk Filatelistisk Tidskrift # 4, 2009)

Tillbaka