Skeppspost pr. Mercur

Skeppspost pr. Mercur

Inrikes brev daterat 7 juni 1862. Stämplat Köpenhamn nummerstämpel 1 till Nexö på Bornholm.

Enda båten som vid den tiden trafikerade Bornholm. Sällan som båtens namn skrevs ut på brevet.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Ångfartygen

Ångfartygen

Krympte avstånden i skärgårdarna på samma sätt som järnvägen på fastlandet. Detta kort har gått från Dalarö per ångbåt via Stockholm till Helsingfors år 1903. Det avståndet klarades på ett dygn.

Falska stämplar

Falska stämplar

Ivan Hansson har rekonstruerat stämpeln och resultatet är förbluffande!

Dokumentationen fortsätter i galleriet och forumet.

Modern posthistoria

Modern posthistoria

Även den moderna posthistorian finns representerad i nätverket och diskussionerna går varma kring dokumentationen av det senaste från Posten.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Posthistoriskt vykort

Posthistoriskt vykort

Det posthistoriskt intressanta med detta vykort är att brevskrivaren Jonas Lundberg född 1893, själv står på perrongen med ett paket under armen och samtalar med sin vän Sven Löfstrand. Båda från Hova.

Bilden föreställer Mariestad järnvägsstation och vykortet är stämplat med PLK219 1905, vilket avsåg linjen Moholm-Mariestad.

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Detta miniatyrark gavs ut inför den intenationella utställningen Finlandia 88. I en serie om fyra ark illustrerades postens utveckling genom förändringar i transportväsendet: Ångbåtarnas, järnvägens och flygets tillkomst.

Treflig Påsk

Treflig Påsk

Ett egenhändigt ritat kort var säkert trevligt att få omkring 1910.

Skeppspost pr. Mercur

Skeppspost pr. Mercur

Inrikes brev daterat 7 juni 1862. Stämplat Köpenhamn nummerstämpel 1 till Nexö på Bornholm.

Enda postförande fartyg som vid den tiden trafikerade Bornholm. Sällan som fartygets namn skrevs ut på brevet.

Avarter & Varianter

Avarter & Varianter

Klassiska och moderna avarter och varianter diskuteras i Forumet. Bilden visar ett förstadagsbrev med utgåvan Insekter och det feltryckta märket Nyckelpigor från 2008.

NästaFöregående

Publicerade artiklar

Varianter på lösen tandning 13

2009-01-01 10:34 av Peter Lorentzon

Artikeln i filatelisten feb-08 som beskrev varianten ”bruten högerram” på 1 kronan (L20) resulterade i att flera läsare hörde av sig. Att intresset för avarter och varianter är stort var kanske ingen överraskning, men reaktionerna vittnade även om ett intresse för lösenfrimärkena som sådana, vilket är glädjande. Därför kommer här en fortsättning med studierav 50 öre och 30 öre tandning 13. Men först en liten uppföljning angående tidigare artikel.

Jag vill här passa på att tacka Er som rapporterade in uppgifter om denna trevliga variant.

I skrivande stund är ca 30 st ”brutna högerramar” kända, varav de flesta är stämplade och ungefär jämt fördelade på b- och d-nyanser. En c-nyans såldes på Philea i juni och är den hittills enda kända i matt ultramarin färg. Nämnas kan också att tidigast kända stämplade är från 27/9 1881 (b-nyans).

Att uppskatta antalet bevarade L20 med rambrott är nog lite för tidigt, i synnerhet då ingen a-nyans ännu är funnen och kanske inte ens existerar. Säkerligen kommer fler nya fynd att göras, men klart är att vi fått en trevlig och sällsynt variant återuppväckt. Den är nu även noterad i Facit Special 2009.

En annan väl synlig plåtskada på L20 är ”bruten vänsterram”. Den sitter som position 31 i varje 100-ark och återfinns även på 1 kr i tandning 14, vilket visar att samma plåtuppsättning använts vid tryckningarna. Sannolikt är även detta rambrott ett resultat av något tappat verktyg eller instrument som skadat klichén. En trevlig och mycket tydlig variant!

En revidering har även gjorts i senaste Facit beträffande a-nyansen på L20. Den är gråaktigt grönblå istället för blå som tidigare angivits. B- nyansen är blå och finns känd från 1879. Tomas Olsson – Vällingby, har forskat i postens arkiv och fått fram nya uppgifter om leveransdatum för lösenmärkena. Välkomna data som ger oss en bättre möjlighet att beräkna upplagor och fastställa datum för några nyanser.


L19. 50 öre lösen tandning 13

Handböckerna skriver om en total upplaga på 972,800, fördelat på minst 9 st leveranser från Jacob Bagges tryckeri till frimärksförrådet. Tidigaste kända stämpel är från 28/10 1877, viktig avstämpling då den bekräftar en tidig leverans, troligtvis från september 1877. Det är mycket ovanligt att hitta avstämplingar från 1877, då 14- tandade märken fortfarande fanns i lager och användes.

Efter studier av helark, arkdelar och ett större antal singelmärken, har några intressanta upptäckter gjorts. Jag har valt att endast ta med de större varianterna. Flera mindre ramdefekter, prickar och fel som kan positionsbestämmas finns, men måste av naturliga skäl utelämnas. I sammanhanget bör också nämnas att för att få kallas variant måste minst tre dokumenterade exemplar finnas. 


Första varianten är ”vita fläcken till höger om medaljongen”. En tydlig vit plump som återfinns i position 75, vilket bekräftas genom det bevarade helarket i d-nyans på Postmuseum. Denna variant förekommer på flera nyanser vilket visar på en konstant klichéskada och inte något tillfälligt fel som exempelvis en fettfläck på plåten som gjort att färgen inte häftat.

Nästa ”fall” är en mycket intressant och spektakulär upptäckt. Epitetet ”färgfylld ram” kan vara passande på denna högst iögonfallande tryckavart. Partiet mellan de övre ramlinjerna har blivit helt utfyllt. Bilden av paret visar dessutom ett märke med partiellt ramtryck. Även några märken med ett förstadium till ramfyllnad har hittats. Orsaken beror troligtvis på ett färgöverskott där färgen ansamlats och segmenterats mellan de i klichén uppstående ramlinjerna och bildat denna färgcigarr. En kombination av en slarvigt rengjord plåt där tidigare gamla färgrester och pappersfibrer finns kvar då nästa infärgning sker, har resulterat till ett oönskat avtryck. P.C Weidling skriver redan 1934 i SFT om den slarviga hanteringen, allt från tryck till postkontorens bristfälliga hantering och redovisning.

Ännu har bara b-nyanser hittats. Förutom några partiellt fyllda ramar har fyra likadana exemplar hittills konstaterats. En mycket spännande tryck- variant som härmed efterlyses. Tips emottages tacksamt.

Andra tryckavvikelser i form av stora vita fläckar kan ses i positionerna 35 och 39 på samtliga ark. Klichéskador som kan spåras tillbaka till tandning 14. Dessa blir med tiden alltmer pregnanta och är som tydligast på de sista tryckta nyanserna 1889-90.

L18. 30 öre lösen tandning 13

Ett par stämplat Västerås 7/11 1877, f.ö. den tidigaste kända av 30-öringen visar att en första leverans skett samma höst och kanske redan i september. Det skulle kunna innebära att de första utgåvorna av lösen tandning 13 tandades med samma verktyg som för ringtyp tandning 13 under en kortare tid. Ett perforeringsverktyg avsett enbart för lösen tandning 13 levererades den 1 oktober av firman Rundlöf och Co. De blågröna a- och b- nyanserna tillkom 1877.

Om valören 50 öre är relativt sparsam på klichéskador så bjuder 30-öringen på desto fler. Ett stort antal avvikelser av varierade slag och storlek har upptäckts efter genomgång av ett omfattande material.

Först ut är varianten ”tjock klump på 3:an”, den kändaste och tydligaste varianten på 30 öre. Återfinns som position 67 i arken för såväl tandning 13 som 14. Slängen eller klumpen på 3:ans överdel är förtjockad. Den lilla vita pricken till vänster om ”klumpen” är också unik för pos. 67 och kan ibland vara ett bra riktmärke när man är på ”variantjakt”.

L 18v. Tjock 3:a i par med normal 3:a (pos- 67-68)

Landstorm II är som bekant övertryckta 13- tandade lösenmärken. Att hitta ”tjocka 3:an” på landstorm facit nr 122 är sannerligen inte lätt. Med sina från början tryckta 1256 exemplar ökas svårigheten ytterligare av det faktum att varianten ofta döljs av övertrycket. Här kan den lilla vita pricken vara viktig vid identifiering. En härlig utmaning för den idoge variantsamlaren! 

Nästa variant ”accent grave” finns omnämnd i litteraturen redan 1937. Ett streck som liknar en accent på ”0” i ”30”. Ett ”etablerat” plåtfel då samtliga nyanser finns representerade. Kan hittas som position 7 i arket.

En tidigare okänd klichéskada är pos.56 som har en vit punkt till vänster om 3:an och ytterligare en i högra innerramens övre del. Även denna plåtskada återfinns på de flesta nyanserna. Med denna dubbel- variant avslutar vi besiktningen av lösenfrimärkena för denna gång. Om utrymme och intresse finnes kommer fler valörer att avhandlas 2009.

Tyvärr finns det inte mycket skrivet om lösen- frimärkena, men som så ofta finns det ett stort kunskapskapital hos samlarna ute i landet. Hör gärna av Er till redaktionen om Ni har tidiga stämplar, varianter eller annan information som kan bringa mer ljus över våra vackra lösenfrimärken.


Stort tack till Ivan Hanson för värdefull kunskap och bildlån. Tack även Christer och Mats på Posthistoria i Uppsala för tid och support! 

(Tidigare publicerad i Svensk Filatelistisk Tidskrift, #8, 2008)

Tillbaka